26 januari

Vanaf 2024 verbod op asbestdaken in Nederland!

Particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen mogen in 2024 geen asbestdaken meer bezitten. Deze maatregel is genomen om gezondheidsproblemen door asbest zien te voorkomen. 

 

Voor de verwijdering van asbestdaken geldt daarom per 1 januari 2016 voor particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en overheden de subsidieregeling verwijderen asbestdaken. Naast de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken kunnen bedrijven ook nog gebruik maken van fiscale regeling voor verwijdering van asbest.

 

Gemeenten kunnen na 2024 de eigenaren met een boete dwingen om het asbestdak te laten verwijderen. Het verbod geldt voor asbestdaken die in verband staan met de buitenlucht, bijvoorbeeld golfplaten en dakleien. Dit verbod geldt dus niet voor asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van gebouwen, zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit.

 

Als een asbestdak in een heel slechte toestand of verwaarloosd is kan de gemeente nu al eisen om het dak meteen te laten verwijderen. Beschadigde daken mogen niet tot 2024 blijven liggen.

 

Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor de verwijdering van asbest.

 

Wat houdt de subsidieregeling verwijderen asbestdaken in?

Particulieren, (agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties of overheden kunnen met de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken in aanmerking komen. Deze regeling loopt van 4 januari tot 31 december 2019. De subsidie bedraagt €4,50 per m² verwijderd asbestdak met een maximum van €25.000 per adres. Er kan alleen in aanmerking met de Subsidieregeling gekomen worden als het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35 m² oppervlakte heeft. 

 

Heeft u ook nog een asbestdak liggen? Laat dan nu uw oude asbestdak verwijderen en vervangen voor nieuwe dakbeplating door Hardeman I van Harten B.V.!